Odbiory techniczne mieszkań

Klientom odbierającym mieszkania, domy czy lokale usługowe oferujemy wsparcie doświadczonych profesjonalistów w odbiorach technicznych. Odbioru dokona inżynier, który przeprowadzi przegląd inwestycji w oparciu o dokumentację techniczną, normy budowlane, wiedzę techniczną i wskaże usterki, które zostaną zapisane w protokole odbioru lokalu.

Odbiory pousterkowe

Odbiory pousterkowe dedykowane są dla Klientów, którzy chcą mieć pewność, że wszelkie usterki zostały rzetelnie i ostatecznie zlikwidowane.

Wykończenia & nadzory menedżerskie

Oferta skierowana jest dla Klientów nie dysponujących odpowiednią ilością czasu lub wiedzą, aby móc podołać wymaganiom jakie stawiają przed nimi adaptacje i wykończenia lokali. Nadzorujemy ekipy remontowo-wykończeniowe, aby poprawnie, zgodnie z wymaganiami technicznymi, estetycznymi, normami oraz sztuką budowlaną realizowali oczekiwania swoich Klientów.

Odbiory pogwarancyjne

Przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji, Inwestor powinien dokonać przeglądu pogwarancyjnego. Celem takich przeglądów jest zabezpieczenie nabywców przed wadami, które ujawniły się w trakcie okresu gwarancyjnego. Wykrycie ich i zgłoszenie we właściwym terminie pozwoli na zmniejszenie wydatków związanych z remontami, czy też naprawami. Usługa kierowana jest do nabywców mieszkań, apartamentów, domów i innych budynków.

Współpraca

Do współpracy zapraszamy Inspektorów nadzoru, Administratorów nieruchomości, Spółdzielnie mieszkaniowe, Indywidualnych inwestorów poszukujących wsparcia przy odbiorach, przekazywaniu i przejmowaniu nieruchomości.
Safe Investment
MG
Mariusz GRYGIEL

Absolwent WSIiZ w Warszawie, inżynier Gospodarki Przestrzennej. W lipcu 2019 założył i stanął na czele Safe Investment. W latach 2015-2019 pracował w firmie Erbud S.A., która zalicza się do pierwszej szóstki największych spółek budowlanych, na stanowisku Kierownika Robót. Od 2003 przez kolejnych 12 lat był właścicielem firmy budowlanej Mar-Bud, realizującej różnorodne inwestycje z zakresu branży budowlanej z przewagą usług w sektorze mieszkaniowym.

Informacje kontaktowe
+48 501 435 165